Altomfrontline
Facebook
Instagram
Kontakt
Frontline Combo Vet

FRONTLINE COMBO VET

Frontline Combo Vet dræber flåter, lopper og lus på hunde og katte. Frontline Combo Vet er særlig effektivt mod lopper, fordi midlet ud over fipronil også indeholder det aktive stof (S)-methopren, som dræber loppens larver og æg.
Frontline Combo Vet

Køb her

SÅDAN VIRKER DET

Fipronil dræber flåter, lus og lopper, mens (S)-methopren forhindrer loppelarver og -æg i at udvikle sig til nye lopper. De aktive stoffer optages af hudens talgkirtler og frigives derefter kontinuerligt efter behandlingen..
Metopren

EFFEKT

Flåter
Flåten påvirkes kun af fipronil og optager stoffet passivt, når den sidder i dyrets pels. Når flåten har optaget en tilstrækkelig høj dosis af fipronil, dør den, som regel inden for 48 timer efter kontakt med stoffet. Efter behandling er hunde beskyttet mod flåter i op til 4 uger og katte i op til 2 uger.

Lopper
Loppen optager fipronil på samme måde som flåten, men dør allerede inden for 24 timer efter kontakt med stoffet. (S)-methopren forhindrer desuden loppens larver og æg i at udvikle sig til nye lopper. Efter behandlingen er hunde beskyttet mod lopper i op til 8 uger og katte i op til 4 uger.
Sikkerhed
Frontline Combo Vet er godkendt til brug på drægtige og diegivende hunde og katte. Midlet kan bruges på hvalpe og killinger, fra de er 8 uger gamle. Killinger bør veje mindst 1 kg og hvalpe mindst 2 kg. Midlet er specielt udviklet til katte og hunde og bør ikke anvendes på andre dyr. NB! Frontline må ikke bruges på kaniner.
 • Brug ikke Frontline på en våd pels. Det gør det sværere for midlet at fæstne sig. For at opnå optimal effekt bør dyret ikke udsættes for vand de første 48 timer efter behandlingen.
 • Vask hænderne grundigt efter behandling.
 • Påfør Frontline et sted, hvor dyret ikke kan nå at slikke sig.
 • Påfør Frontline om aftenen, så midlet kan tørre i løbet af natten.
 • For at opnå vedvarende effekt bør behandlingen gentages hver 4. uge.
 • Undgå kontakt med dyret, indtil påføringsstedet er tørt.

SÅDAN BEHANDLER DU

Så behandlar du 1 Frontline skal påføres i dyrets nakke.
Så behandlar du 2 Hold pipetten lodret, og bank let på pipettens hals, så væsken samles i den nederste del af pipetten. Knæk pipettens spids af.
Så behandlar du 3 Skil pelsen ad mellem skulderbladene, så huden bliver synlig.
Så behandlar du 4 Placer pipettens spids på dyrets hud, og tøm indholdet på ét sted ved at trykke flere gange på pipetten. (Undgå kontakt med øjnene.)
 • Alle hunde og katte i huset skal behandles.
 • Frontline Comp må ikke masseres ind i pelsen.
 • Ved behandling af lopper: Vask alle tæpper og puder, som dyret har været i kontakt med, ved 60 grader.
 • Ved behandling af lopper: Gør grundigt rent – også i bilen.
 • Husk at tømme støvsugerposen bagefter.

  HUND FRONTLINE VET SPRAY FRONTLINE VET FRONTLINE COMBO VET
MINIMUMSALDER Nyfødt 8 uger 8 uger/2 kg
EFFEKT PÅ
FLÅTER Op til 5 uger Op til 5 uger Op til 4 uger
LUS Direkte virkende Direkte virkende Direkte virkende
LOPPER Op til 8 uger Op til 8 uger Op til 8 uger
LOPPEÆG & LARVER     Op til 8 uger
PRODUKT INFORMATION
DOSERING 100 ml flaske: 6-12 pumpeslag/kg afhængig af pelsens længde
250 ml flaske: 2-4 pumpeslag/kg afhængig af pelsens længde
1 pipette per behandling 1 pipette per behandling
AKTIVT STOF Fipronil Fipronil Fipronil & S-methopren

 

  KAT FRONTLINE VET SPRAY FRONTLINE VET FRONTLINE COMBO VET
MINIMUMSALDER Nyfødt 8 uger 8 uger/1 kg
EFFEKT PÅ
FLÅTER Op til 2 uger Op til 4 uger Op til 2 uger
LUS Direkte virkende Direkte virkende Direkte virkende
LOPPER Op til 5 uger Op til 5 uger Op til 4 uger
LOPPEÆG & LARVER     Op til 6 uger
PRODUKT INFORMATION
DOSERING 100 ml flaske: 6-12 pumpeslag/kg afhængig af pelsens længde
250 ml flaske: 2-4 pumpeslag/kg afhængig af pelsens længde
1 pipette per behandling 1 pipette per behandling
AKTIVT STOF Fipronil Fipronil Fipronil & S-methopren
 Download for at udskrive »


SE ENDVIDERE BRUGSANVISNING PÅ PAKNINGEN

Frontline Combo Vet. er et middel til brug på huden mod lopper og flåter. Opløsningen indeholder en kombination af et aktivt stof med adulticide egenskaber, fipronil, og et aktivt stof med ovicide og larvicide egenskaber (S)-methopren. Indikationer: Behandling mod angreb af lopper, flåter og bidende lus hos hund og kat samt angreb af lopper og flåter hos ilder. Beskytter mod nye angreb af voksne lopper i op til 8 uger hos hund og 4 uger hos kat og ilder. Forebygger loppernes formering ved at hæmme udviklingen af æg (ovicid effekt) samt larver og pupper (larvicid effekt) fra æg lagt af voksne lopper i op til 8 uger hos hund og 6 uger hos kat. Effekten over for flåter varer i op til 4 uger hos hund og ilder og 2 uger hos kat. Kan indgå i behandling af allergisk eksem forårsaget af loppeangreb. Mindste behandlingsinterval er 4 uger. Kan anvendes til drægtige og diegivende hunde samt drægtige katte. Kontraindikationer: Må ikke anvendes til hunde under 8 uger og/eller 2 kilo, katte under 8 uger og/eller 1 kilo samt ildere yngre end 6 måneder. Bør ikke anvendes til syge eller afkræftede dyr. Må ikke anvendes til kaniner. Præparatet til hund bør ikke anvendes til kat/ilder, da dette kan medføre overdosering. Bør ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed over for de aktive stoffer eller over for et eller flere af hjælpestofferne. Administrationsmåde: Til udvortes brug. Dosering: Til hund: 1 pipette à 0,67 ml fra 2-10 kg; 1 pipette à 1,34 ml fra 10-20 kg; 1 pipette à 2,68 ml fra 20-40 kg; 1 pipette à 4,02 ml til hunde over 40 kg legemsvægt. Til kat og ilder: 1 pipette à 0,5 ml. Andre dyr i husholdningen bør også behandles med et passende produkt. OBS. Der er forskel i styrkerne på produktet til hund og til kat/ilder. Bivirkninger: Blandt de meget sjældne bivirkninger, der er iagttaget efter brug, er: Forbigående hudreaktioner på applikationsstedet (hudmisfarvning, lokalt hårtab, kløe, rødmen) samt generel kløe og hårtab. Ligeledes er udtalt savlen, reversible nervøse symptomer (forstærket berøringssans, depression, andre nervøse symptomer) samt opkastning og symptomer fra luftvejene observeret. Hvis dyret kommer til at slikke på applikationsstedet, kan voldsom savlen forekomme. Der kan ses forbigående ændringer af pelsens udseende på applikationsstedet (sammenfiltret/fedtet pels). Forsigtighedsregler: Badning inden for 2 dage samt hyppigere end en gang om ugen efter behandling bør undgås. Ved gentagne shampoobade nedsættes virkningsvarigheden. Der foreligger ingen data vedr. mulighed for toksicitet af præparatet hos killinger yngre end 8 uger, der er i kontakt med behandlede moderdyr. Undgå at dyr slikker på behandlingsstedet, og at dyr slikker hinanden efter behandling. Man bør omgås behandlede dyr med forsigtighed, indtil behandlingsstedet er tørt. Tilhæftning af enkelte flåter kan forekomme. Undgå at produktet kommer i kontakt med mund og øjne. Vask hænder efter brug. Præparatet kan forårsage irritation af slimhinder, hud og øjne. Dyr eller mennesker med kendt overfølsomhed over for insekticider eller alkohol bør undgå kontakt med produktet. Se endvidere brugsanvisning på pakningen. Pakninger: Æske med 3 eller 6 pipetter: 0,5 ml, 0,67 ml, 1,34 ml, 2,68 ml og 4,02 ml. Udl. V. Dagsaktuel pris findes på Medicinpriser.dk. Læs indlægssedlen for mere information. Baseret på produktresumé 2018-08. Indehaver af markedsføringstilladelsen: Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics. Pligtteksten er forkortet i forhold til det af Lægemiddelstyrelsen godkendte produktresumé. Dette kan vederlagsfrit rekvireres på www.produktresume.dk
Facebook
Instagram
Kontakt
Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics | Strødamvej 52 | DK-2100 København Ø | Tlf: 80 60 60 97 | kontakt@altomfrontline.dk | Sitemap | Data Privacy
Boehringer Ingelheim